Hallqvists gård

Mats Hallquist blev Årets Ekologiska Lanbrukare 2011. Han lämnar själv ut sina beställda varor i Östersund.

Hallquist gård, i Fåker utanför Östersund


Mats Hallquist har varit ekobonde sedan 1995. Från början var djuren mjölkkor, men numera producerar gården kött. När djuren inte går ute och betar får de gårdens odlade grovfoder istället för kraftfoder. Det gör att de växer lite långsammare och i sin egen takt.


I april 2010 gick Mats dröm i uppfyllelse: Ett eget slakteri hemma på gården. Djuren slipper nu den stressande transporten

inför slakt, istället leds de lugnt över gårdsplanen.

Därefter hängmöras köttet, förpackas och levereras

till ekobeställare i Östersund.


Reglerna för KRAV-certifiering ändrades 2014.

Det skulle kräva en stor ombyggnad av gårdens

stallar. Detta avstod Mats ifrån och fortsatte

driva gården precis som han gjort tidigare,

men nu utan KRAV-märket.


Ekobeställarna har samarbetat med

Mats Hallquist sedan 2009.Ekobeställarna/Leffe på Hörnet, Såggatan 61, 414 67 Göteborg, 0736/65 20 08, mail; info (at) ekobestallarna.se